Algemeen

 • Deelname aan de lessen gebeurt volledig op eigen risico van de deelnemer. 
 • De docenten van Studio Dansa kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, materiële schade of ongelukken in en om één van de leslocaties.
 • De docenten van Studio Dansa zijn niet aansprakelijk voor lichamelijke letsels ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten binnen de studio of als gevolg van het verblijf in de studio of op het terrein van de studio.
 • De docenten hebben het recht om personen de toegang tot Studio Dansa te weigeren. 
 • Studio Dansa hebben het recht om foto- en filmopnamen te maken van activiteiten/lessen. Deze kunnen gebruikt worden voor de sociale media van de studio, tenzij het lid dit anders aangaf tijdens de inschrijving.
 • Het gebruik van beeld- en geluidsapertuur in de ruimste zin van het woord tijdens de danslessen is uitsluitend toegestaan met toestemming van de docent. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 • Persoonsgegevens worden verwerkt door Studio Dansa in het kader van het opstellen en beheer van een ledenlijst alsook om de nodige communicatie te kunnen voeren met haar leden inzake de dagelijkse werking, uurroosters, activiteiten,… van de vereniging. De nodige gegevens worden doorgegeven aan Danssport.

Inschrijving en organisatie danslessen

 • Elke danser heeft recht op één gratis proefles per dansles.
 • Inschrijven kan via de website van Studio Dansa. 
 • Bij wijzigingen in persoonsgegevens van de danser of van een contactpersoon dat werd opgegeven bij het inschrijvingsformulier, dient Studio Dansa zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht.
 • Het lid dient het verschuldigde lesgeld voor aanvang van de lessenreeks te voldoen via overschrijving. Enkel zo is je inschrijving volledig.
 • In uitzonderlijke gevallen kan het lidgeld worden betaald in twee schijven (september en eind oktober). Hiervoor neem je contact op via mail.
 • Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Studio Dansa het recht deelname aan een les te weigeren.
 • Er worden geen lidgelden terugbetaald. Bij uitzonderlijke redenen (bv. langdurige ziekte of een fysieke blessure, vastgesteld door een gediplomeerd arts) kan na overleg een tegoedbon of gedeeltelijke terugbetaling worden bekomen voor de resterende lessen.
 • Studio Dansa heeft het recht om ten allen tijden rooster- of lesgeverswijzigingen door te voeren. 
 • Studio Dansa heeft het recht om leerlingen van groepsniveau te veranderen in samenspraak met de ouders. 
 • Bij te weinig deelnemers (minstens 8) kunnen groepen vervallen of worden samengevoegd. 
 • Studio Dansa heeft het recht een les te annuleren indien daar gegronde redenen voor zijn (overmacht-situaties). Een geannuleerde les wordt niet terugbetaald. Er wordt wel gezocht naar een eventueel inhaalmoment. In geval van annulering van een hele lessenreeks, heeft het lid recht op een terugbetaling voor de resterende danslessen.
 • Alle kinderen worden verzekerd via Danssport Vlaanderen. De verzekering is inbegrepen in het lesgeld. Studio Dansa geeft na inschrijving de nodige gegevens door aan de verzekering.
 • Wij werken samen met UITPAS. 
 • Via je mutualiteit kan je een deel van het lesgeld terugkrijgen.
 • Wij aanvaarden Sodexo Sport en cultuurpas.
 • Inschrijven voor een dansles betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.

Huisregels

 • In de danslessen draag je aangepaste, sportieve kledij. De danszaal betreed je niet met ‘gewone’ schoenen.
 • Je bent steeds op tijd aanwezig. 
 • Er wordt niet gegeten in de danszaal. Ook kauwgom of snoep zijn verboden.
 • Ga voor de dansles nog even naar het toilet.
 • Om je danser op te halen, wacht je buiten de danszaal. Tijdens de danslessen kan je beneden genieten van een tasje thee en boekje.
 • We gaan respectvol om met elkaar en elkaars materiaal.